Javascript Scroll To Top - Lên đầu trang

Go down

Javascript Scroll To Top - Lên đầu trang

Bài gửi  Admin on Sun Oct 07, 2012 9:25 am

Đôi khi nội dung site của bạn đổ dài xuống quá nhiều, và bạn phải rất mất thời gian để quay trở lại đầu trang để xem lại nội dung phía trên, ở đây mình sẽ chia sẽ 1 cách đơn giản sử dụng javascript để làm 1 button cho thanh cuộn tự động trở về đầu trang, hoặc 1 vị trí nào mà bạn muốn.
Rất đơn giản, đầu tiên các bạn cần chuẩn bị 1 số nguyên liệu chính:
-Bạn add code sau vào trước [HTML]</head>[/HTML] ở trang index.
Code:
[/B]<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="js/scrolltopcontrol.js"></script>[B]
Nội dung file scrolltopcontrol.js đây
Code:
[/B]var scrolltotop={
   //startline: Integer. Number of pixels from top of doc scrollbar is scrolled before showing control
   //scrollto: Keyword (Integer, or "Scroll_to_Element_ID"). How far to scroll document up when control is clicked on (0=top).
   setting: {startline:100, scrollto: 0, scrollduration:1000, fadeduration:[500, 100]},
   controlHTML: '<img src="images/up1.png" style="width:32px; height:32px" />', //HTML for control, which is auto wrapped in DIV w/ ID="topcontrol"
   controlattrs: {offsetx:5, offsety:5}, //offset of control relative to right/ bottom of window corner
   anchorkeyword: '#top', //Enter href value of HTML anchors on the page that should also act as "Scroll Up" links


   state: {isvisible:false, shouldvisible:false},


   scrollup:function(){
      if (!this.cssfixedsupport) //if control is positioned using JavaScript
         this.$control.css({opacity:0}) //hide control immediately after clicking it
      var dest=isNaN(this.setting.scrollto)? this.setting.scrollto : parseInt(this.setting.scrollto)
      if (typeof dest=="string" && jQuery('#'+dest).length==1) //check element set by string exists
         dest=jQuery('#'+dest).offset().top
      else
         dest=0
      this.$body.animate({scrollTop: dest}, this.setting.scrollduration);
   },


   keepfixed:function(){
      var $window=jQuery(window)
      var controlx=$window.scrollLeft() + $window.width() - this.$control.width() - this.controlattrs.offsetx
      var controly=$window.scrollTop() + $window.height() - this.$control.height() - this.controlattrs.offsety
      this.$control.css({left:controlx+'px', top:controly+'px'})
   },


   togglecontrol:function(){
      var scrolltop=jQuery(window).scrollTop()
      if (!this.cssfixedsupport)
         this.keepfixed()
      this.state.shouldvisible=(scrolltop>=this.setting.startline)? true : false
      if (this.state.shouldvisible && !this.state.isvisible){
         this.$control.stop().animate({opacity:1}, this.setting.fadeduration[0])
         this.state.isvisible=true
      }
      else if (this.state.shouldvisible==false && this.state.isvisible){
         this.$control.stop().animate({opacity:0}, this.setting.fadeduration[1])
         this.state.isvisible=false
      }
   },


   init:function(){
      jQuery(document).ready(function($){
         var mainobj=scrolltotop
         var iebrws=document.all
         mainobj.cssfixedsupport=!iebrws || iebrws && document.compatMode=="CSS1Compat" && window.XMLHttpRequest //not IE or IE7+ browsers in standards mode
         mainobj.$body=(window.opera)? (document.compatMode=="CSS1Compat"? $('html') : $('body')) : $('html,body')
         mainobj.$control=$('<div id="topcontrol">'+mainobj.controlHTML+'</div>')
            .css({position:mainobj.cssfixedsupport? 'fixed' : 'absolute', bottom:mainobj.controlattrs.offsety, right:mainobj.controlattrs.offsetx, opacity:0, cursor:'pointer'})
            .attr({title:'Scroll Back to Top'})
            .click(function(){mainobj.scrollup(); return false})
            .appendTo('body')
         if (document.all && !window.XMLHttpRequest && mainobj.$control.text()!='') //loose check for IE6 and below, plus whether control contains any text
            mainobj.$control.css({width:mainobj.$control.width()}) //IE6- seems to require an explicit width on a DIV containing text
         mainobj.togglecontrol()
         $('a[href="' + mainobj.anchorkeyword +'"]').click(function(){
            mainobj.scrollup()
            return false
         })
         $(window).bind('scroll resize', function(e){
            mainobj.togglecontrol()
         })
      })
   }
}


scrolltotop.init()[B]
Đây là ảnh của cái nút scroll

Chỉnh sửa 1 số tùy chọn tại chỗ này
Code:
setting: {startline:100, scrollto: 0, scrollduration:1000, fadeduration:[500, 100]},
   controlHTML: '<img src="images/up1.png" style="width:32px; height:32px" />', //HTML for control, which is auto wrapped in DIV w/ ID="topcontrol"
   controlattrs: {offsetx:5, offsety:5}, //offset of control relative to right/ bottom of window corner
   anchorkeyword: '#top', //Enter href value of HTML anchors on the page that should also act as "Scroll Up" links
avatar
Admin

Tổng số bài gửi : 1582
Tham gia ngày : 06/05/2012
Age : 21

Xem lý lịch thành viên http://taigame.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết